hetbunkertje

HET BUNKERTJE

Sinds oktober 1975 is er een discotheek/soos in Alphen aan den Rijn voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Tot en met 2006 was het Bunkertje gehuisvest onder de Salvatorikerk in Alphen aan den Rijn. De toenmalige organisatie vanuit de kerk is in 2006 met deze activiteit gestopt. Hilda Starrenburg, de initiatiefneemster uit 1975, heeft de uitdaging opnieuw opgepakt en tezamen met het dagelijks bestuur een nieuwe stichting opgericht, die de activiteiten van de ‘gehandicaptensoos’ Het Bunkertje heeft voortgezet onder verantwoording van Stichting De Nieuwe Bunker te Alphen aan den Rijn.

De Nieuwe Bunker opereert geheel onafhankelijk onder de oude naam “Het Bunkertje” en heeft uitsluitend tot doel het organiseren, faciliteren en uitvoeren van disco-soosavonden voor mensen met en verstandelijke en lichamelijke beperking. Daartoe huurt Het Bunkertje elke twee weken op donderdagavond het gebouw Max aan de Olympiaweg 2A, 2406 LG Alphen aan den Rijn, bij de sportvelden.

 

Het Bunkertje voor volwassenen: vanaf 18 jaar:

Elke twee weken vinden, op donderdagavond zo’n 85 jongens en meisjes, mannen en vrouwen hun weg naar Het Bunkertje. Na een introductieavond zijn zij lid geworden en betalen zij € 25,00 per jaar voor het gehele seizoen (20 tot 22 avonden). Velen zijn al jaren lid.

Bij aankomst worden zij door een aantal vaste vrijwilligers gastvrij ontvangen. Aan de bar is er koffie, frisdrank, bier, wijn, koek, chips en andere versnaperingen. In de discoruimte (voorzien van disco-lichten en discogeluid) staan bankjes opgesteld en is er ruimte om te dansen. En van die dansruimte wordt graag en gretig gebruik gemaakt!! De sfeer is plezierig: de leden praten onderling of met de leiding, er wordt muziek gedraaid door de vaste DJ en verzoeknummers worden uiteraard altijd gehonoreerd. Van rock tot smartlap.

Financiën

Stichting De Nieuwe Bunker is financieel onafhankelijk. Dit wordt bereikt door het bescheiden lidmaatschapsgeld en in grote mate dankzij de bijdragen van de welwillende sponsors, VRHL Communicatie, Notariskantoor Buller en Rijnbeek, Ten-Brink Food, Rabobank Rijnstreek en enkele anonieme sponsors.

Rechts- en gedragsregels voor de vrijwilliger van Het Bunkertje.

Stichting De Nieuwe Bunker (hierna te noemen Het Bunkertje) heeft een aantal regels ten aanzien van vrijwilligerswerk. Vrijwilligers aangesloten bij het Bunkertje dienen hiermee rekening te houden en te handelen conform onderstaande regels.


Alphen aan den Rijn, juli 2016